CONSEAL

Prémiová značka krystalické hydroizolace

ADMIX LIQUID

Unikátní, kapalná hydroizolační přísada do betonu

Více informací

Conseal COAT

Speciální hydroizolační povrchová vrstva

Více informací

Conseal IMP

Impregnační prostředek pro betonové povrchy

Více informací

Conseal PLUG

Rychle tuhnoucí tmel pro zastavení průniku vody

Více informací

Conseal MORTAR

Hydroizolační malta na opravy a utěsnění

Více informací
CONSEAL Vodní elektrárna

Conseal ADMIX LIQUID

Unikátní receptura kapalné krystalické hydroizolace vyvinuté jako přísada do betonu. Vytváří nerozpustnou strukturu v pórech a v kapilárním systému betonu, který je takto trvale utěsněn proti vodě a dalším agresivním médiím. Takový beton rovněž odolává erozi vlivem tvrdých klimatických podmínek, jako silný mráz, vysoké teploty...

Conseal COAT

Speciální, vysoce účinný, hydroizolační dvoukomponentní systém pro utěsnění betonových konstrukcí sekundární krystalizací, kdy v kapilárním traktu betonu dochází k růstu krystalů, které utěsňují póry a vytěsňují vodu. Konstrukce tak nepropouští tlakovou vodu, ale umožňuje prostup vzduchu, čímž může konstrukce "dýchat" a vysychat. Velmi jednoduchá aplikace nátěrem nebo nástřikem. Doporučujeme kombinaci s CONSEAL PLUG.

CONSEAL Tunel metra
CONSEAL Opěrná zeď

Conseal IMP

Impregnační prostředek na vodní bázi pro ochranu a ošetření betonových povrchů. Vytváří trvanlivý, odolný a neprašný povrch u stávajících již vyzrálých nebo čerstvých betonových konstrukcí. Při aplikaci na čerstvý beton CONSEAL IMP zadrží potřebné množství vody nezbytné k hydrataci a správnému vytvrzení betonu. Na vyzrálý beton se musí nanášet na čisté, neporušené povrchy. Jednoduchá aplikace postřikem nebo nátěrem.

Conseal PLUG

Rychle tuhnoucí těsnící fosfátový tmel určený pro zastavení tlakového průniku vody betonovou konstrukcí. Během několika minut po instalaci se pevně spojí s okolním povrchem a zablokuje průnik vody. Tuhne bez smršťování a tvorby trhlin. Lze využívat jako spolehlivou maltu pro kotvení hmoždinek, šroubů nebo kolíků. Používá se na opravy všech typů betonových povrchů. Vytváří trvalou vodotěsnou ucpávku, která se nerozpadá a nekoroduje. Doporučujeme kombinovat s CONSEAL COAT.

CONSEAL Sklepy
CONSEAL Přehrada

Conseal MORTAR

Speciální dvoukomponentní hydroizolační malta, která se používá jako vrstva na opravy a utěsnění betonových konstrukcí, prostupů nebo pracovních spár. Aktivní přísady tvoří s cementovými ionty za přítomnosti vody krystaly, které prorůstají hluboko do kapilárního traktu betonu. Chemická aktivace začíná smícháním obou složek materiálu CONSEAL Mortar. Dokonalé vytvrzení může trvat několik dnů, v závislosti na teplotě prostředí a okolních podmínkách.

CONSEAL - Spolehlivá ochrana proti tlakové vodě