Dotace Evropské Unie

Zvýšení konkurenceschopnosti produktu Conseal ADMIX LIQUID - hydroizolační přísady do betonu

Cíl projektu

Cílem projektu Zvýšení konkurenceschopnosti produktu Conseal ADMIX LIQUID - hydroizolační přísady do betonu je oslovit a získat zákazníky z dalších oblastí, mimo výstavbu podzemních staveb a základových desek domů. Jedná se především o oblasti výstavby zemědělských objektů (silážní jámy, jímky, podlahy pro ustájení hospodářských zvířat...), vodohospodářských staveb odolných vůči slané vodě (přístavy, vlnolamy, přehrady...) a mrazu-odolných prefabrikátů.

CONSEAL Vodní elektrárna

Conseal ADMIX LIQUID

Unikátní receptura kapalné krystalické hydroizolace vyvinuté jako přísada do betonu. Vytváří nerozpustnou strukturu v pórech a v kapilárním systému betonu, který je takto trvale utěsněn proti vodě a dalším agresivním médiím. Takový beton rovněž odolává erozi vlivem tvrdých klimatických podmínek, jako silný mráz, vysoké teploty...

CONSEAL - Spolehlivá ochrana proti tlakové vodě